ლოგროლინგი

Logrolling

საკანონმდებლო ორგანოში დამკვიდრებული პრაქტიკა. პირველ რიგში, ამერიკის შეერთებული შტატების გამოცდილების საფუძველზე, სადაც პარლამენტის წევრების მიერ გარკვეული პოლიტიკისათვის ხმის მიცემის სანაცვლოდ ხორციელდება ვაჭრობა. პარლამენტის ამა თუ იმ წევრის ხმის გადმობირების სანაცვლოდ საპარლამენტო ორგანოს წარმომადგენელი იღებს მომავალში მისთვის და მისი პარტიისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებაზე მხარდაჭერის პირობას.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press.

 
ავტორები: