საერთაშორისო კავშირები

International Networkers

ალიანსის ერთ-ერთი სახეობა, რომელიც არაა გამყარებული სამხედრო-პოლიტიკური ხელშეკრულებით, არამედ წარმოადგენს ორმხრივი მოლოდინების ნაკრებს, რომ ორი ან მეტი სახელმწიფო ერთმანეთს დაეხმარება მესამე სახელმწიფოსთან დავის ან ომის შემთხვევაში.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: