ფეოდალური საზოგადოება

Feudalistic Society

ეკონომიკური და საზოგადოებრივი ფორმაცია, რომელიც ემყარება ბატონყმურ სამართალს. ეს ნიშნავს, რომ არისტოკრატიულ ზედაფენას, რომელიც მიწას ფლობს, აქვს პრივილეგია და ასრულებს ბატონობის (მმართველობით) ფუნქციას. ეს საზოგადოებრივი ფორმაცია ნაწილობრივ ჯერ კიდევ არსებობს ინდოეთში, ჩინეთში, იაპონიასა და სამხრეთ ამერიკის ზოგ ქვეყანაში. მარქსიზმში ფეოდალიზმი ეკონომიკურ წყობად (ფორმაციად) განიხილება და მისი ადგილი ქრონოლოგიურად მონათმფლობელობასა და კაპიტალიზმს შორისაა განსაზღვრული.

კატეგორია: 
ავტორები: