ფემინიზაცია

Feminization

1. ქალის როლისა და გავლენის ზრდა საზოგადოებაში ან ცხოვრების რომელიმე სფეროში; 2. ისტორიული პროცესი, როცა ქალთა დასაქმების ზოგიერთი სახეობის განხილვა (მაგ., სასკოლო სწავლება, მოვლა) დაიწყო ქალურ სამუშაოდ, რასაც მოჰყვა სტატუსის დაქვეითება და ანაზღაურების შემცირება; 3. მამრობითი სქესის წარმომადგენლებში მეორადი სქესობრივი ნიშნების განვითარება.

კატეგორია: 
ავტორები: