ეთნოგრაფია

Ethnography

ისტორიული მეცნიერების დარგი, რომელიც შეისწავლის მსოფლიოს ხალხთა შემადგენლობას, წარმომავლობასა და კულტურულ–ისტორიულ ურთიერთობებს, მათ მატერიალურ და სულიერ კულტურას, ყოფის თავისებურებებს. დასავლეთევროპულ და ამერიკულ მეცნიერულ ტრადიციაში ანთროპოლოგიის შემადგენელი ნაწილია.

კატეგორია: 
ავტორები: