ესენციალიზმი

Essentialism

თვალსაზრისი, რომელიც უარყოფს ცოდნის კონვენციურ ან რელატიურ ხასიათს და აღიარებს, რომ ფილოსოფიას ან მეცნიერებას შეუძლია მიაღწიოს აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას, რასაც, მაგალითად, საგანთა არსების წვდომა უზრუნველყოფს. პლატონის იდეების თეორია ე-ის ერთ-ერთი ნიმუშია.

კატეგორია: 
ავტორები: