ისტორიის დასასრული

The End of History

ფრენსის ფუკუიამას გახმაურებული ნაშრომი, რომლის მიხედვითაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მთელ მსოფლიოში ლიბერალური დემოკრატიის გამარჯვება კაცობრიობის პოლიტიკური განვითარების ლოგიკური დასასრულია. ფუკუიამას თეზისი ჯორჯ ბუშის (უფროსის) ახალი მსოფლიო წესრიგის თეორიულ დასაბუთებას წარმოადგენდა. ფუკუიამა ლიბერალურ დემოკრატიას ფაქტობრივად აიგივებს კაპიტალიზმთან, რომელიც ერთადერთ გლობალურ სისტემად რჩება და აღარ შეიცვლება.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: