ნარკომანია

Drug Addiction

1. ნარკოტიკული საშუალებებისადმი მოძალებული ლტოლვა;2. ნარკოტიკთა ხანგრძლივი გამოყენების შედეგად ჩამოყალიბებული ფსიქოზური მდგომარეობა. ნ-ის კონტროლი დასავლური ქვეყნების მთავრობებისა და და გაეროს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა. პრობლემაა ის, რომ ზოგიერთი ნარკოტიკი, რომელიც მიჯაჭვულობას არ იწვევს, აკრძალულია. ზოგიერთი კი, უფრო საშიში (მაგ., ალკოჰოლი ან თამბაქო) - არა. ამ ფაქტს ხსნიან იმით, რომ ღრმად ფესვგადგმული ნარკოტიკის, ან მორალური პანიკისა და მასმედიის მხრიდან გაზვიადების კონტროლი უფრო რთულია, შესბამისად, სამართალდამცავი ზომები და კონტროლი უნდა გამკაცრდეს ახალდანერგილი ნარკოტიკების მიმართ, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ნ. დაკავშირებულია სოციალური დევიაციის სხვადასხვაგვარ ფორმასთან ან ენეთნიკურ უმცირესობათა, ან დაბალი სტატუსის მქონე ჯგუფებთან.

კატეგორია: 
ავტორები: