კულტურული უნივერსალია

Cultural Universals

ცხოვრების წესის ყოველგვარი გამოვლინება (ღირებულებები, ქცევის წესები, სტანდარტები და ა.შ.), რომელიც ყველა ადამიანურ კულტურას ახასიათებს.

კატეგორია: 
ავტორები: