კოოპერაციული კონკურენცია

Cooperative Competition

კოოპერაციული კონკურენცია - აქ უკვე არა ინდივიდები ცალ-ცალკე, არამედ გარკვეული პროფილის კოლეგია იბრძვის ორგანიზაციის შიგნით წარმატებისთვის. მაგალითად, ისრაელში თელ-ავივის უროლოგების განყოფილება წლების განმავლობაში ითხოვდა რამდენიმე ახალი პალატისა და საწყობის დამატებას. საავადმყოფოს ცნობადობა და წარმატება სწორედ ამ მიმართულების ყველაზე შედეგიანმა მუშაობამ განაპირობა. ამის საპირისპიროა ინდივიდუალური კონკურენცია, რომელიც უკვე გასაგებია, რომ ინდივიდებს შორის ცალ-ცალკე შეჯიბრს გულისხმობს. (ბედოიძე, გ. (2015, დეკემბერი). შეჯიბრის ფაქტორი საჯარო ორგანიზაციებში : კონფლიქტისა და ეფექტურობის ჭიდილი. მასალა წარმოდგენილი საჯარო ადმინისტრირების თეორიისა და პრაქტიკის ლექციაზე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი.)

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press.

ავტორები: