ლურჯსაყელოიანები

Blue-Collar Worker

ტერმინი გამოიყენება ფიზიკური შრომისა და მომსახურების სფეროს (თუმცა, ამ უკანასკნელთ ზოგჯერ რუხსაყელოიანთა სახელითაც მოიხსენიებენ) მუშაკთა აღსანიშნავად და მუშათა კლასის სინონიმია.

კატეგორია: 
ავტორები: