ბალკანიზაცია

Balkanisation

წინასწარი განზრახვით გატარებული პოლიტიკა, რომელიც ითვალისწინებს რეგიონის დანაწევრებას დამოუკიდებელ, ერთმანეთის მიმართ მტრულად განწყობილ ძალთა ცენტრებად. თანამედროვე საერთაშორისო პოლიტიკაში ეს ცნება 1992-96 წლებში ყოფილი იუგოსლავიის ტერიტორიაზე მიმდინარე ომებსა და ეთნიკურ წმენდას უკავშირდება.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: