არისტოკრატია

Aristocracy

პრივილეგირებული ხელისუფლება. თანამედროვე პოლიტიკურ ელიტასთან მიმართებაში გამოიყენება უარყოფითი მნიშვნელობით. ანტიკურ პოლიტიკურ თეორიაში არისტოკრატთა ხელისუფლება საუკეთესოდ, ყველაზე უფრო მიუკერძოებლად და უანგაროდ ითვლებოდა (თიმოკრატიისაგან განსხვავებით, რომელსაც ანგარებიანი ადამიანების მმართველობად თვლიდნენ). აღნიშნული კონცეფცია შენარჩუნებულია კლასიკურ და თანამედროვე კონსერვატიზმში.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: