სივრცისეული კონკურენცია (პოლიტიკური)

უკავშირდება სოციალური არჩევანის იდეას, რომელიც გვიხსნის, თუ როგორ ურთიერთობენ ძალაუფლებისათვის ბრძოლისას პოლიტიკოსები იმ ამომრჩევლებთან, რომლებიც მზად არიან სწორედ მათ მისცენ ხმა. ს.კ.–ის იდეა, თავის მხრივ, უკავშირდება ეკონომისტების გამოკვლევებს, რომელთაც მიზნად ჰქონდათ გაეგოთ, თუ რატომ არის მაღაზიების უდიდესი ნაწილი ქალაქის ცენტრში განლაგებული და არათანაბარი მანძილით დაცილებული ერთმანეთს, რაც, ერთი შეხედვით, მათთვის უფრო მომგებიანი უნდა ყოფილიყო. ამ გამოკვლევების გათვალისწინებით, ს.კ–ის იდეა გულისხმობს, რომ ამომრჩევლები, „გამოთვლიან“ რა მანძილს მათსა და კანდიდატს შორის, ხმას მისცემენ ან ყველაზე ახლოს ან ყველაზე შორს მყოფს, მაგრამ გამარჯვების ყველაზე მეტი შანსის მქონე პოლიტიკოსს.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: