ულტიმატუმი

Ultimatum

საერთაშორისო სამართალში ერთი სახელმწიფოს მიერ მეორე სახელმწიფოსადმი გაგზავნილი მოკლე დიპლომატიური ნოტა, რომელიც შეიცავს კონკრეტულ ვადაში კონკრეტული პრობლემის გადაჭრის კატეგორიულ მოთხოვნას. უ–ის თემა არ შეიძლება იყოს განხილვის დისკუსიის საგანი. უ–ის შეუსრულებლობას ავტომატურად მოჰყვება დიპლომატიურ ურთიერთობათა შეწყვეტა, ან უარეს შემთხვევაში, სამხედრო ძალის გამოყენება, რისი შესაძლებლობაც დაფიქსირებულია თავად უ–ის ტექსტში, რომელიც შეიცავს მუქარას.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: