სალომე ცოფურაშვილი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, გენდერის კვევის ინსტიტუტის მოწვეული ლექტორი (კურსები: ლიტერატურის ფემინისტური კრიტიკა, გენდერი ვიზუალურ ხელოვნებაში); 2010–2015 წლებში ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდამჭერი პროგრამის აკადემიური განათლების პროექტის სტიპედიანტი. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის (ბუდაპეშტი) გენდერის კვლევების მაგისტრი (2008). თსუ გენდერის კვლევების ინსტიტუტის დოქტორანტი. სადოქტორო ნაშრომის თემა: ქალთა რეპრეზენტაცია ქართულ საბჭოთა 1920იანი წლების მუნჯ ფილმებში: აგენტობა და სოციალურ– კლასობრივი ასპექტები