რევიზიონიზმი

Revisionism

ფართო მნიშვნელობით ამჟამად ტერმინი გამოიყენება იმ პოლიტიკური შეხედულებების აღსანიშნავად, რომლებიც მიმართულია ადრე აღიარებული შეხედულებების წინააღმდეგ. თავდაპირველად ტერმინი გამოიყენებოდა იმ მარქსისტების მოღვაწეობის კრიტიკისათვის, რომლებმაც დაიწყეს თავად მარქსის თეორიის გადასინჯვა. რევიზიონისტებს შორის ყველაზე თვალსაჩინო ფიგურა იყო XIX ს-ის გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის საპარლამენტო ლიდერი, ედუარდ ბერნშტეინი (1885-1932). ის ამტკიცებდა, რომ კაპიტალიზმი უფრო ხანგრძლივი და სიცოცხლისუნარიანი აღმოჩნდა, ვიდრე ეს მარქსს ეგონა და სოციალიზმის მიზნები შეიძლება მიღწეული იყოს რევოლუციისაგან განსხვავებული, დემოკრატიული ხერხებით.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: