სახელმწიფო ადმინისტრაცია

Public Administration

საზოგადოებრივი მომსახურების სახელმწიფო ორგანიზაციული სტრუქტურები და დაწესებულებები, უპირველეს ყოვლისა, სახელმწიფო სამსახური, სადაც შედის რეგიონალური და ადგილობრივი დონის სახელმწიფო ორგანოები. პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია ცნებასთან – სახელმწიფოებრივი, საზოგადოებრივი, სახალხო (public), – ყოფილი სახელმწიფო ორგანოების პრივატიზაციისა და კომერციალიზაციის შედეგად გაჩნდა. სახელმწიფო მართვის თეორიის სფეროში მუშავდება სახელმწიფო სექტორის ისეთი ორგანიზაციის პროექტი, რომელმაც შესაძლოა ბოლო მოუღოს კერძო სექტორისა და საბაზრო პრინციპების ინტელექტუალურ ჰეგემონიას.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: