პროტესტი

Protest

1. გაბედული გალაშქრება რაიმეს წინააღმდეგ, განაცხადის გაკეთება თანხმობაზე უარის შესახებ;2. სასამართლო ან პროკურატურის ორგანოების მიერ წარმოდგენილი ოფიციალური დოკუმენტი განაჩენისა და გადაწყვეტილებების გადახედვის შესახებ.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: