პრევენციული პოლიტიკური ზომები

Preventive Political Measures

ზომები, რომელებიც მიმართულია პოლიტიკური მოვლნების სახიფათოდ განვითარების თავიდან აცილებისაკენ.

ავტორები: