პოლიტიკური რიტუალი

Political Ritual

საზოგადოების, საზოგადოებრივი ჯგუფები, პოლიტიკური დაჯგუფებების, ორგანიზციებისა და სხვათა მიერ ისტორიულად დადგენილი წეს-ჩვეულების სიმბოლური განხორციელება, ცერემონიალი.

ავტორები: