პოლიტიკური პრიორიტეტები

Political Priorities

პოლიტიკური ურთიერთობების ძირითადი მიმართულებები, რომლებიც პარტიის თუ სხვა პოლიტიკური დაჯგუფების, ან სულაც სახელმწიფოს ხელმძღვანელობის მიერ გამოიყოფა პოლიტიკური მიზნების განხორციელებისას.

ავტორები: