საპარლამენტო სუვერენიტეტი

Parliamentary Sovereignty

სახელმწიფოებრივი მოწყობის ოფიციალური იდეოლოგიური პრინციპი, რომლის შესაბამისადაც, პარლამენტის მიერ მიღებული კანონები სასამართლოს მიერ გადახედვას არ ექვემდებარება, ხოლო კონსტიტუციური ან სხვა სახის კანონმდებლობის შასაცვლელად აუცილებელი არ არის კვალიფიციური უმრავლეოსბის ხმა ან რაიმე სახის განსაკუთრებული პროცედურა. 

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: