ნინო გუგუშვილი

ნინო გუგუშვილი „სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის“ უმცროსი მკვლევარია. 2012-2014 წლებში ნინო სწავლობდა სამაგისტრო პროგრამაზე „ფსიქოლოგიური შეფასება, კონსულტირება და დიაგნოსტირება“. 2010/2011 წლებში იყო გერმანული სტიპენდიის „კოპერნიკუსის“ სტიპენდიანტი. ნინო გუგუშვილის ძირითად კვლევით ინტერესებს წარმოადგენს ფსიქოლოგიური განუსაზღვრელობა, ფსიქოლოგიური დაურწმუნებლობა, გადაწყვეტილების მიღების ფსიქოლოგიური ასპექტები, პიროვნული აშლილობები.