ნარგიზა არჯევანიძე

ნარგიზა არჯევანიძე ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, გენდერის კვლევის ინსტიტუტის მოწვეული ლექტორია (კურსები: გენდერი და იძულებითი გადაადგილება, გენდერი და სახელმწიფო სოციალიზმი); 2012-2015 წლებში ნარგიზა იყო ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის აკადემიური განათლების პროექტის სტიპენდიანტი. ნარგიზა ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის (ბუდაპეშტი). გენდერის კვლევების მაგისტრი (2009) და თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, სოციოლოგიის დოქტორანტი. მისი სადოქტორო კვლევა ეხება საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა ნარატივებს.