გერონტოკრატია

Gerontocracy

მმართველობის სავარაუდო ფორმა პირველყოფილ საზოგადოებებში, როდესაც საზოგადოებას განაგებდა უხუცესთა საბჭო. მმართველობის ამგვარ ფორმას, მიუხედავად იმისა, რომ ის მართლაც გვხვდებოდა ზოგიერთ ხალხთან, არ ჰქონია უნივერსალური ხასიათი.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: