„ხმა ქართველი ქალისა“

Georgian Woman’s Voice

„ხმა ქართველი ქალისა“ იყო ყოველკვირეული გაზეთი პოლიტიკასა და ლიტერატურაზე, რომელიც 1917-1918 წლებში ქუთაისში გამოდიოდა. გაზეთის რედაქტორი იყო კატო მიქელაძე, ხოლო  გამომცემელი - ქუთაისის ქალთა კლუბი. მიუხედავად იმისა, რომ კატო მიქელაძე  სოციალისტ-რევოლუციონერებს თანაუგრძნობდა, გაზეთი კრიტიკული იყო საქართველოში არსებული ყველა პარტიის მიმართ. „ხმა ქართველი ქალისა“ დეკლარირებულად ფემინისტური გაზეთი იყო და „სპეციალური დედაკაცური ინტერესის“ გატარებას ცდილობდა. ქალთა გაერთიანების მოწოდება გაზეთის ყველა ნომერს გასდევდა ლაიტმოტივად. გაზეთი აქტიურად ეხმაურებოდა მიმდინარე პოლიტიკურ და ეკონომიკურ მოვლენებს და მათ ფემინისტურ ხედვას გვთავაზობდა. გაზეთში იბეჭდებოდა მხატვრული ტექსტებიც - მოთხრობები და ლექსები, რომლებიც ხშირად ფემინისტური იყო თავისი შინაარსით.

*** 

გამოყენებული ლიტერატურა:

მელაშვილი, თ. (2014). კატო მიქელაძე. ბიოლის ფონდი. 

კატეგორია: 
ავტორები: