კოლექტიური ხელმძღვანელობა

Collective Leadership

ტერმინი გამოიყენებოდა საბჭოთა პარტიული იერარქიული სისტემის მიმართ მორიგი ლიდერის, გენერალური მდივნის გარდაცვალების ან გადაყენების შემდეგ. ასე მოხდა ლენინის (1924), სტალინის (1953) გარდაცვალებისა და ხრუშჩოვის გენერალური მდივნის პოსტიდან გადაყენების შემდეგ 1964 წელს. რეალურად კ.ხ–ის პრინციპი კომუნისტურ პარტიაში, რომელიც თავისი იერარქიული ორგანიზაციით გასამხედროებულ ორგანიზაციას უფრო ჩამოჰგავდა, არასდროს განხორციელებულა.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: