ასოციაცია

Association

ადამიანთა იმგვარი გარეთიანება, რომელსაც საფუძვლად უდევს საერთო მიზნები ან სხვა სახის საერთო იდენტობები. ა., ,,ჯგუფისაგან“ განსახვავებით, რომელიც თავად შეიძლება შეიცავდეს ა–ს, სპეციფიკური გარეთიანებაა, რადგან ა–ებს ჩვეულებრივ, აქვს გარკვეული წესები და სტრუქტურა. ადამიანების უფლება, თავსუფლად შექმნან და შევიდნენ ა–ებში, დემოკრატიულ თავისუფლებათა ერთ–ერთი სახეა.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: