აპართეიდი

Apartheid

მკაცრი რასობრივი დისკრიმინაციისა და სეგრეგაციის პოლიტიკა ფერადკანიანი მოსახლეობის მიმართ, რომელსაც ახორციელებდა სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა 1980 წლამდე. ამჟამად ამ ქვეყნის ხელმძღვანელობამ უარი თქვა ა–ის პოლიტიკაზე (იხ.აგრ. რასიზმი).

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: