ანა რეხვიაშვილი

ანა რეხვიაშვილი

ანა რეხვიაშვილი იორკის უნივერსიტეტის  (კანადა) გენდერის ფემინისტურ და ქალთა კვლევების სადოქტორო პროგრამის სტუდენტია. 2012-2015 წლებში ის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გენდერის კვლევების პროგრამის მოწვეული ლექტორი და სტუდენტი იყო. ამავე წლებში ანა ორგანიზაცია "იდენტობას" სათემო ცენტრს ხელმძღვანელობდა, ის ლგბტ თემის გაძლიერების, არაფორმალური განათლებისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების პროგრამებს უწევდა კოორდინირებას. ანა რეხვიაშვილის საკვლევი ინტერესი საქართველოში ნაციონალიზმისა და არანორმატიული სექსუალობების თანაკვეთაა, მისი სადოქტორო პროექტი ცდილობს ლგბტ აქტივიზმის სტრატეგიებისა და ისტორიის ანალიზს აღმოსავეთ ევროპაში და საქართველოში გაძლიერებული ნაციონალისტური და ტრადიციონალისტური იდეოლოგიების კონტექსტში.